حدیث روز
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم

نویسنده :

زندگینامه شهید محمدحسن فدعمی

زندگینامه شهید محمدحسن فدعمی

اطلاعات و آثار شهید: نام: محمد حسن نام خانوادگی: فدعمی نام پدر: وهب تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۵/۰۲ محل تولد: هندیجان تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۴ محل شهادت: فاو آرامگاه: جاوید الاثر

زندگینامه شهید بهرام مزارعی

زندگینامه شهید بهرام مزارعی

اطلاعات و آثار شهید: نام : بهرام نام خانوادگی: مزارعی نام پدر: غریب تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۱۰/۲۰ محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۲/۲۴ محل شهادت: خلیج فارس آرامگاه: گلزار شهدای هندیجان

زندگینامه شهید عبدالنبی شکاری

زندگینامه شهید عبدالنبی شکاری

اطلاعات و آثار شهید: نام: عبدالنبی نام خانوادگی: شکاری پدر : یونس تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۱/۱۳ محل تولد: هندیجان تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۲/۲۷ محل شهادت: فاو (عراق ) آرامگاه: گلزار شهدای هندیجان

زندگینامه شهید قاضی جهلولی

زندگینامه شهید قاضی جهلولی

اطلاعات و آثار شهید: نام: قاضی نام خانوادگی: جهلولی نام پدر: مالک تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۰۱ محل تولد: اروندکنار تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۸/۱۸ محل شهادت: آبادان آرامگاه: گلزار شهدای هندیجان

زندگینامه شهید رضا شعبانی

زندگینامه شهید رضا شعبانی

اطلاعات و آثار شهید: نام: رضا نام خانوادگی: شعبانی نام پدر: مشعل تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۱/۰۱ محل تولد: هندیجان تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۲۴ محل شهادت: خلیج فارس آرامگاه: گلزار شهدای هندیجان

زندگینامه شهید سهراب شکاری

زندگینامه شهید سهراب شکاری

اطلاعات و آثار شهید: نام: سهراب نام خانوادگی: شکاری نام پدر: سلطان تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۰۱/۰۲ محل تولد: هندیجان تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۳/۱۹ محل شهادت: خلیج فارس آرامگاه: گلزار شهدای هندیجان